Welkom in mijn wereld Wie ben ik.. Mijn advies aan jou  Links
Een arm om je schouder   Dorreke,s humor Mijn vogels

 Gastenboek

Onze vakanties Onze tuin  Vroeger    
Dierbare herinneringen   Fotogedichten Thema gedichten  
Mijn frutsels Mijn animatie frutsels Mijn Blunders  
Mijn hobby,s Zelf gefotografeerde vogels en 
     vlinders
Bundels en interview  

Thema gedichten 

Inhoud:

Diversen gedichten: Vrijwilligers  / Afscheid collega / Vriendin /  In de vut

Abraham en sara:  Abraham  / 50 is een rond getal/ 65 jaar

Geboorte:  wens vervult / een wonder /   onbekende liefde/ levensweg

Huwelijk:  Liefde is ../ Samen ...  / de grote dag / huwelijksboot/geschenk bij huwelijk

Dood: Niemand weet /  woorden  / vanzelfsprekend // afscheid nemen / Ik laat je gaan/

dag lieve opa / stilte / boeketje bloemen /  gebedje / bloemenkind

                                     

 

                                                                                   Diverse gedichten.

                                         Voor een lieve vriendin
                                         die het even moeilijk heeft.....
 
                                                                         Voor een geweldig iemand
                                                                         even een klein berichtje
                                                                         ik praat namelijk het makkelijkst
                                                                         in de vorm van een gedichtje.
                                                                         Ondanks je eigen sores
                                                                         blijf je in mensen geïnteresseerd
                                                                         je behandeld ze met veel respect
                                                                        en dat wordt zeer gewaardeerd.
                                                                        Ik vraag mij telkens af
                                                                        waar haal jij je moed vandaan
                                                                        om er voor jouw vrienden
                                                                        steeds maar weer te staan.
                                                                        Je vechtlust en je liefde
                                                                        voor de mensen die je kent
                                                                        maken dat jij ................
                                                                        heel bijzonder bent.
                                                                        Helaas al zou ik willen
                                                                        ik kan zo verdomd weinig voor je doen
                                                                        alleen een luisterend oor
                                                                        een knuffel en een zoen.
                                                                        Maar ik weet haast wel zeker
                                                                        eens komt alles goed
                                                                        want zo als het spreekwoord zegt
                                                                        “Wie goed doet, goed ontmoet”
 
                                                                                           ©2015, Dorreke
 
                                            
                                             Gedicht voor ons 40 jarig huwelijk 
 
                                                                         40 jaar huwelijk, wat vliegt toch de tijd 
                                                                         maar nog geen seconde heb ik daarvan spijt.  
                                                                         Ons huwelijk kende hoogtepunten maar ook diepe dalen
                                                                         daar wisten wij allebei positieve energie uit te halen.
                                                                         Samen hebben we heel veel van de wereld gezien 
                                                                         en wellicht volgt er nog meer in de toekomst misschien.
                                                                         Maar het mooiste geschenk voor ons beide 
                                                                         zijn onze 3 mooie fantastische meiden.
                                                                         We genieten van alles wat ons is gegeven
                                                                         en zijn zielsgelukkig met dit leven.
                                                                         Mijn lieve trouwe hardwerkende Valentijn, 
                                                                         ik hoop nog heel lang jouw vrouw te mogen zijn.
                                                                         We gaan nu met ons gezinnetje een weekje naar de zon
                                                                         om te vieren hoe het veertig jaar geleden allemaal begon.
 
                                                                                           ©2015, Dorreke
 
 
 
                                         Mijn ware vriend....
 
                                                                  Een ware vriend is kostbaar
                                                                  met geen geld ooit te betalen
                                                                  ik zal je daarom koesteren
                                                                  en met beide handen binnen halen.
                                                                  Een ware vriend verstaat me
                                                                  zelfs als ik niet hebt gesproken
                                                                  een ware vriend heeft ook nog nooit
                                                                  een woord of belofte gebroken.
                                                                  Een ware vriend is onbetaalbaar
                                                                  niet te koop en niet te huur
                                                                  een ware vriend is zeldzaam
                                                                  daarvoor ga ik door het vuur
 
                                                                                  ©2015, Dorreke
 
                                        
                                         Levensweg:

                                                                 Een leven, in een moederschoot
                                                                 niemand die het nog ziet,
                                                                 alleen een moeder voelt zich blij
                                                                 ze lacht eens, en geniet.
                                                                 Als baby, hulpbehoevend nog
                                                                 steekt het elke dag wat op
                                                                 het krijgt zijn eerste tandjes
                                                                 en wat haartjes op zijn kop.

                                                                 Via peuter- kleuter en tienertijd
                                                                 gaat het op weg naar volwassenheid.
                                                                 En heeft men het hoogste doel bereikt
                                                                 is het net als met een brug
                                                                 dan gaat men via de overgang
                                                                 dezelfde weg weer terug.

                                                                 Als bejaarde, hulpbehoevend al
                                                                 geef je elke dag wat op
                                                                 je verliest weer een van je tanden
                                                                 en wat haren op je kop.
                                                                 De dood, in een houten kist
                                                                 niemand die het ziet,
                                                                 alleen een kind voelt bij dit verlies
                                                                 dan een groot verdriet.
                                         
                                                                                 ©2015, Dorreke
 
 
 
                                         Vrijwilligers:
 
                                                                  Vandaag neem ik even de tijd
                                                                  om alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten
                                                                  niet met grote dure cadeaus
                                                                  of met bergen bankbiljetten
                                                                  maar met dit kleine gedichtje
                                                                  waarin ik aan wil tonen
                                                                  hoe belangrijk ze allemaal zijn
                                                                  in het leven van vele personen.
                                                                  Want vrijwilligers zijn stille krachten
                                                                  onmisbaar geworden in deze maatschappij
                                                                  verenigingen ,verzorgingshuizen etc.
                                                                  zijn met hun dan ook heel blij.
                                                                  Ze helpen het leed verzachten
                                                                  bieden letterlijk en figuurlijk troost
                                                                  vandaar dat ik vandaag nu eens
                                                                  een keer op jullie allemaal toast.
 
                                                                                                               
                                                                                   ©2015, Dorreke
 
 
                                         Afscheid collega:
 
                                                                  Dat je een fijne collega was,
                                                                  heb je vast al vele malen vernomen
                                                                  dus ik moet deze keer
                                                                  met een paar originelere dichtregels komen.
                                                                  Wat ik in jou  vooral bewonder
                                                                  is echter niet in  een paar regels te beschrijven
                                                                  maar weet lieve …………
                                                                  dat je zal mij nog lang bij zult blijven.
 
                                                                 
                                                                                   ©2015, Dorreke
 
  
      
                                         Vriendin:
 
 
                                                                  Lieve ………..  ik heb veel bewondering
                                                                  voor jouw manier van leven
                                                                  je weet ondanks tegenslag en pijn
                                                                  mensen liefde mee te geven.
                                                                  Men kan tegen jouw leunen
                                                                  want jij hebt die kracht
                                                                  al denk je zelf vaak dat je tekort schiet
                                                                  je hebt liefde en troost gebracht.
                                                                  Onze vriendschap is heel waardevol
                                                                  warm en heel apart
                                                                  ik ben er trots op je vriendin te mogen zijn
                                                                  en koester dit diep in mijn hart.
 
                                                                                  ©2015, Dorreke
 
                                                                                   
 
                                          Lieve vriendin:     
                                                             
                                                                   Engelen bestaan niet,
                                                                   wordt er vaak beweerd
                                                                   maar mensen die dat zeggen
                                                                   hebben het vast verkeerd. 
                                                                   Want een engel is een wezen
                                                                   die het goed voor heeft met de mensen
                                                                   zij vervult heel af en toe
                                                                   kleine mensen wensen.
                                                                   En ik ken zo’n engel
                                                                   al is het niet in het echt
                                                                   want ook bij jouw ...........,
                                                                   kunnen vele mensen met van alles terecht.
                                                                                    Ik wens je dan ook op deze dag
                                                                   het begin van je ..........e levensjaar
                                                                   ook veel gezondheid en geluk
                                                                   en wij blijven vrienden van elkaar.
 
                                                                   ©2015, Dorreke
 
                                        
                                         In de vut:
 
                                                                  Wat is me nu ter ore gekomen
                                                                  ga jij niet meer naar je baas
                                                                  niet meer vroeg uit de veren
                                                                  of wordt je nu soms Beun de Haas.
                                                                  Kunnen al je familieleden
                                                                  nu een beroep doen op jou
                                                                  of heb je soms al lijstjes gekregen
                                                                  van je …………. en je vrouw.
                                                                  Want beste ………….., 
                                                                  dat is de keerzijde van de vutters wereldwijd
                                                                  je denkt dat je tot rust kunt komen
                                                                  maar het blijkt een drukke bezigheid.
                                                                  Als je vrouwtje s’ morgens gaat werken
                                                                  begint voor jou de dagelijkse sleur
                                                                  boodschappen, koken en ramen lappen
                                                                  en de verzorging van het interieur.
                                                                  Ook je kinderen
                                                                  weten jou dan snel te vinden
                                                                  ze droppen dan hun kroost bij jou
                                                                  want ze moeten even naar hun vrinden.
                                                                  Je denkt nu vast
                                                                  jij bent gek, dat zal mij nooit overkomen
                                                                  maar heus …………… anderen hebben nu
                                                                  de plek van je baas ingenomen.
                                                                  Geen lunchpauzes meer,
                                                                  geen trommeltje met brood
                                                                  maar de hele dag je eigen baas,
                                                                  de baas van een duizendpoot.
                                                                  Ik ben misschien wel een beetje jaloers
                                                                  omdat ik nog een poosje moet werken
                                                                  dus maak er maar het beste van
                                                                  je zult het zelf wel merken.
 
                                                                 Fijne vut.
 
                                                                 
                                                                                                            ©2015, Dorreke
 

                                                                 Abraham en Sara

                                                                 Abraham
                                                                                 ……………………
                                                                                 ziet Abraham vandaag
                                                                                 of hij nu weet, vanwaar de mosterd komt
                                                                                 dat is nog de vraag.
                                                                                 Vele jaren gingen, vele jaren komen
                                                                                 er is nog zo veel te doen
                                                                                 hou ze levend al je dromen
                                                                                 je gaat nog lang niet met pensioen
                                                                                 Het voordeel van die 50 jaar is
                                                                                 dat niks meer zo nodig moet
                                                                                 bekijk het leven rustig aan
                                                                                 zoals het is, zo is het goed.
                                                                                 Wij willen jou op deze dag
                                                                                 ook onze felicitaties geven
                                                                                 en wensen jou en de jouwen
                                                                                 een gelukkig en gezond lang leven
 
                                                                                                                
                                                                                 ©2015, Dorreke
 
                                                                                
                                                                Vijftig is een rond getal
                                                                                
                                                                 Vijftig is een rond getal
                                                                                 een getal van wijsheid bovenal
                                                                                 de jaren van weten en van rust
                                                                                 en van het-zo-nodig-moeten, sust
                                                                                 Vijftig is een nieuwe fase in het leven
                                                                                 vijftig is van het nieuwe beleven
                                                                                 het beleven met kracht en wijsheid
                                                                                 het beleven van de huidige tijd
                                                                                 kunnen kijken op heden en verleden
                                                                                 terugkijken naar wat de jongeren van toen deden
                                                                                 nog geleerd om te spreken met 'U'
                                                                                 kijken naar de je-en-jij-jeugd van nu
                                                                                 Wie vijftig wordt, staat midden in het leven
                                                                                 een van de mooiste dingen die het leven
                                                                                 ons kan geven.
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               
                                                                                 ©2015, Dorreke
 
                                        65 jaar
 
                                                                               Jaren gingen, jaren komen
                                                                               er is echter nog veel te doen
                                                                               hou ze levend al je dromen
                                                                               ga dus voor ’n prachtpensioen.
                                                                               Het voordeel van die 65 jaar is
                                                                               dat niks meer zo nodig moet
                                                                               bekijk het leven rustig aan
                                                                               zoals het is, zo is het goed.
 
                                                                               ©2015, Dorreke

                               Geboorte

                                      Wens vervult
                                                                                  
                                                              Een stille wens
                                                                             werd een diep verlangen
                                                                             nu is jullie hoop
                                                                             door geluk vervangen.
                                                                             Want moeder worden
                                                                             is heel bijzonder
                                                                             leven voelen
                                                                             een groot wonder.
                                                                             Geniet van je zwangerschap
                                                                             negen maanden zijn zo kort
                                                                             Voor je 't weet is daar de tijd
                                                                             dat je baby geboren wordt.
 
                                                                                                                                                   
                                                                             ©2015, Dorreke
 

 

                                                              Een wonder.
 
                                                                             Het allermooiste wat je als vrouw beleeft
                                                                             is als je, aan je kind het leven geeft.
                                                                             Na veel gepuf en menig wee,
                                                                             ligt het in je armen, en slaapt tevree.
                                                                             Je weet zeker dat dit moment,
                                                                             voor altijd in je geheugen zit geprent.
                                                                             Dat kleine wonder roze en teer,
                                                                             opeens geen pijn en krampen meer.
                                                                             Tien kleine vingers, alles erop en eraan,
                                                                             dat heb jij toch maar mooi gedaan.
                                                                             Trots, maar ook een beetje bang,
                                                                             druk je een kusje op haar wang.
                                                                             Och kon je maar, als een goede fee,
                                                                             je hele leven met haar mee.
                                                                             Wie haar pijn deed, gaf je straf,
                                                                             je zwaaide met je toverstaf.
                                                                             Je zorgde dat haar niets ontbrak
                                                                             en gaf haar altijd onderdak.
                                                                             Was ze ziek, dan heelde jij,
                                                                             was ze verdrietig, dan maakte je blij.
                                                                             Maar helaas, dat zal niet gaan,
                                                                             ze moet later op eigen benen kunnen staan.
                                                                             Vallen en opstaan, hoort bij het leven,
                                                                             alleen liefde zul je haar kunnen geven.
                                                                             En hopen dat die kleine meid,
                                                                             haar weg vindt naar volwassenheid.
 
                                                                                                                                                           
                                                                             ©2015, Dorreke
 
 
 
                                                                             Onbekende liefde
 
                                                              Je kent het nog niet
                                                                              maar toch wordt het al bemind
                                                                              want elke dag groeit de liefde
                                                                              voor je ongeboren kind.
 
                                                                                                                                                     
                                                                              ©2015, Dorreke
 
 
                                                       

                                                                              Huwelijk

                                                                                                                      
                                       Liefde is.........
                                                                                   
                                                              Liefde is geven en liefde is nemen
                                                                             samen genieten, elkaar steunen bij problemen
                                                                             Liefde is warmte in kille tijden
                                                                             een medicijn voor alle pijntjes die we lijden
                                                                             Liefde is samen door dun en dik
                                                                             nu is het WIJ, niet jij en ik
                                                                             Liefde is spreken met weinig geluid
                                                                             alleen het Jawoord telt voor bruidegom en bruid
                                                                             Liefde is datgene wat ook wij, jullie mee willen geven
                                                                             vandaag maar ook de rest van ons leven.
 
                                                                                                                                                             
                                                                             ©2015, Dorreke
 
 
 
                                                                             Wij wensen....
                                                                              
                                                              Wij wensen jullie een wereld vol bloemen
                                                                             wij wensen jullie een wereld vol licht
                                                                             wij wensen jullie van alles het beste
                                                                             een glimlach op ieders gezicht.
 
                                                                             Wij wensen jullie een leven vol liefde
                                                                             geen tranen, geen zorgen, geen pijn
                                                                             dat iedere dag hier op aarde
                                                                             voor jullie een cadeau moge zijn.
 
                                                                                                                                                              
                                                                             ©2015, Dorreke
 
 
 
                                                                              Samen
                                                                                         
                                                               Het  ja-woord heeft geklonken
                                                                               De ringen zijn omgedaan
                                                                               Jullie hebben vandaag besloten
                                                                               Om samen verder te gaan.
                                                                               Want……..
 
                                                                               Samen ben je sterker
                                                                               Samen maakt je één
                                                                               Samen kun je dingen dragen
                                                                               Samen voelt men, zich nooit alleen.
 
                                                                               Samen lachen, samen huilen
                                                                               Samen op elkaar vertrouwen
                                                                               Samen krijgen, samen geven
                                                                               Samen aan de toekomst bouwen
 
                                                                               Samen elkaars dromen, dromen
                                                                               Samen verder als man en vrouw
                                                                               Samen zeggen “hou van mij”
                                                                               “ook ik hou van jou"
                                                                                                        
                                                                                                                                                 
                                                                               ©2015, Dorreke
 
 
                                                                            Vandaag is de grote dag
                                                                                                   
                                                                Vandaag, maar dan
                                                                                ....... jaar geleden
                                                                                zijn jullie samen
                                                                                in het huwelijk getreden.
                                                                               Jullie zworen elkaar toen
                                                                                eeuwige trouw
                                                                                zijn vanaf toen
                                                                                nog steeds man en vrouw.
                                                                                Want trouw is liefde
                                                                                die niet wijkt
                                                                                voor verdriet en tegenslagen
                                                                                ook als alles hopeloos lijkt
                                                                                kan trouw wachten en verdragen.
                                                                                Wij wensen jullie dan ook
                                                                                veel liefde en trouw
                                                                                en nog veel gelukkige jaren
                                                                                als man en vrouw.
 
                                                                                                                                                        
                                                                                ©2015, Dorreke
 
 
                                       Geschenk bij Huwelijk
 
 
                                                                                Lieve ................. en ...........................
 
                                                                               Een bruiloft is gewoon een gebeurtenis
                                                                               maar een huwelijk is een prestatie
                                                                               waarbij je alles gebruiken kunt
                                                                               voor het versterken van je relatie.
                                                                               Daarom voor jou en je aanstaande man
                                                                               dit mandje vol met  spullen
                                                                               de betekenis ervan
                                                                               zal ik hierna proberen te onthullen
                                                 Something old
                                                                               something new
                                                                               something borrowed                                                                              
                                                                               something blue
                                                                               and a silver sixpence in your shoe"
 
                                                                               Iets ouds,
                                                                               dat heb je vast zelf nog wel
                                                                               gewoon een zakdoek, een ring
                                                                               of een telefoontoestel.
 
 
                                                                              Jouw kleding is vast nieuw deze dag
                                                                              en zal je vast prachtig staan
                                                                              zodat ook aan dat tweede eis
                                                                              voor jullie huwelijk is voldaan.
 
                                                                             En ............, zoals je wellicht wel weet
                                                                             ben ik al bijna ........ jaar getrouwd
                                                                             en heb samen met mijn ...........
                                                                             een mooie toekomst opgebouwd.
                                                                             Dus geef ik aan jou en ....................
                                                                             dit ............... zolang  te leen
                                                                             ik zie het wel een keer verschijnen
                                                                             dat hoeft echt nog niet meteen.
 
                                                                             Ik kocht ook voor jou
                                                                             een kousenband
                                                                             met een blauw strikje
                                                                             aan de bovenkant.
                                                                            Je kunt hem verbergen in je tas
                                                                            of dragen onder je kleren 
                                                                            en er misschien s’avonds
                                                                            ...............  mee amuseren.
 
                                                                           Ook kocht ik op internet
                                                                           deze Engelse zilveren munt
                                                                           zodat je zonder geldzorgen
                                                                           door het leven kunt.
                                                                           Je moet hem wel stoppen
                                                                           in jouw linker shoe
                                                                           je moet zelf maar eens kijken
                                                                           waar en hoe….
 
                                                                           Bij al deze dingen
                                                                           wens ik jullie nog een portie geluk
                                                                           dan gaat dit huwelijk met jouw .............
                                                                           vast nooit meer stuk.
 
                                                                           ©2015, Dorreke
                                                                                                                                                                                               
                                                                                 Huwelijksboot
                                                                                   
                                                                 Samen in de huwelijksboot
                                                                 dwars door alle stormen heen
                                                                 Samen ook op kalme zee
                                                                 Samen , nooit alleen.
                                                                 Samen door dik en dun
                                                                 nu als man en vrouw
                                                                 Samen zeggen “hou van mij”
                                                                 “want ik hou ook van jou”
 
                                                                                                                                                     
                                                                                 ©2015, Dorreke
 
                                       
                                        25 jarig huwelijk
 
                                                                                Vandaag zijn jullie 25 jaar getrouwd
                                                                hebben samen een heel leven opgebouwd.
                                                                ..  kinderen grootgebracht in die 25 jaar
                                                                en nu samen het zilveren paar.
                                                                Samen lief en leed gedeeld
                                                                samen gehuild, gelachen en gespeeld.
                                                                Nu 25 jaar later kijken wij terug
                                                                waar bleef die tijd, wat ging dat vlug.
                                                                Daarom willen ook wij iets geven
                                                                zodat jullie samen even genieten van het leven.
                                                                Ga er samen lekker tussenuit
                                                                tenslotte zijn jullie nu zilveren bruidegom en bruid.
                                                                Wij hopen dat jullie nog vele jaren samen mogen zijn
                                                                zonder zorgen en zonder pijn.
                                                                Want jullie zijn voor ons 2 bijzondere mensen
                                                                die wij alle geluk van de wereld toewensen.
 
                                                                                ©2015, Dorreke
 

                                                                                  Dood

                                         Bij overlijden van baby
 
                                                                  Wij zijn in gedachte bij jullie
                                                                  in deze zeer moeilijke uren.
                                                                  graag zouden wij willen helpen
                                                                  maar we kunnen alleen
                                                                  jullie maar een troostwoord sturen.
 
 
                                                                  Een bloem is als het leven,
                                                                  het begin is teer en klein.
                                                                  De een die bloeit uitbundig
                                                                  een ander geurt heel fijn.
                                                                  Sommige bloemen blijven lang,
                                                                  andere maar heel even.
                                                                  Het gaat soms zo oneerlijk
                                                                  in een mensenleven
                                                                  Maar de bloemen
                                                                  die heel even waren
                                                                  blijven we toch altijd
                                                                  in ons hart bewaren.
                                                                  Geef ........ dus een plaatsje,
                                                                  liefdevol en apart
                                                                  een heel speciaal plekje
                                                                  diep in jullie hart.

                                                                                  ©2015, Dorreke

 

                                        Overleden aan kanker
 
                                                                 Een gevecht tegen die vreselijke ziekte
                                                                 een onmogelijk te winnen slag
                                                                 hoe hard je ook samen je best doet
                                                                 opeens is hij daar “ die dag”.
                                                                 Ik ben in gedachte bij jullie
                                                                 in deze zeer moeilijke uren
                                                                 graag zou ik jullie willen helpen
                                                                 maar ik kan alleen maar een troostwoord sturen.
                                                                 ............  blijft voor jullie wie hij was
                                                                 daardoor zal hij er altijd zijn
                                                                 niemand neemt jullie die herinneringen af
                                                                 en hopelijk verlicht dat een beetje de pijn.
                                                                 .......................... ik wens jullie veel sterkte
                                                                 in deze voor jullie moeilijke tijd
                                                                 hou ..........  altijd in jullie hart
                                                                 nu en tot in de eeuwigheid.
 
  
                                                                                 ©2015, Dorreke
 
   
                                                        
                                                                  Niemand weet......                            
                   
                                                                   Niemand weet in dit leven
                                                                   hoelang men er nog zal zijn
                                                                   maar als die dag is gekomen
                                                                   doet dat de nabestaanden veel pijn.
                                                                   Men droomt niet meer van morgen
                                                                   denkt alleen aan toen
                                                                   men wilde immers samen
                                                                   nog zo ontzettend veel doen.
                                                                   Denk terug aan die mooie momenten
                                                                   van die vervlogen tijd
                                                                   want herinneringen mag men behouden
                                                                   die raakt men nimmer kwijt.
                                                                                                             
                                                                                                        
                                                                                    ©2015, Dorreke
 
 
                                                                                 Woorden
 
                                                                  Woorden zijn maar woorden
                                                                  ze verzachten niet de pijn
                                                                  vullen ook niet de leegte
                                                                  die er nu ongetwijfeld zal zijn.
                                                                  Zijn/Haar wens om nog lang te leven
                                                                  het heeft niet zo mogen zijn
                                                                  hoe hard hij/zij er ook voor knokte
                                                                  opeens viel het gordijn.
                                                                  Het leven is zo oneerlijk
                                                                  zo hard en o zo wreed
                                                                  houdt geen rekening met wie je bent
                                                                  hoe goed die persoon het ook deed.
                                                                  Ik heb ....... mogen kennen
                                                                  hem/haar als mens leren respecteren
                                                                  hij/zij  was voor mij een man/vrouw
                                                                  waar de wereld nog veel van kon leren.
                                                                  Ondanks alle verdriet
                                                                  het gemis en de pijn
                                                                  ben ik blij hem/haar te hebben gekend,
                                                                  het was een man/vrouw, waar men trots op kan zijn.
                                                                  Hij/Zij was een voorbeeld voor ons allen
                                                                  bescheiden, oprecht en zo fijn
                                                                  hij/zij bewees door wie hij/zij was
                                                                  dat iets kleins heel groot kan zijn.
                                                                  Maar woorden zijn maar woorden
                                                                  al zijn ze nog zo goed bedoeld
                                                                  Ik wens jou/ jullie ......, alle sterkte
                                                                  en leef mee met wat je voelt.
                                                                  Want al verdwijnt iemands lichaam
                                                                   in een urn of een graf
                                                                   de mooie herinneringen aan hem/haar
                                                                   neemt nooit iemand jou/ jullie nog af.
                                                                   In je gedachten ,
                                                                   hoor en zie je hem/haar dan weer
                                                                   en dan doet het afscheid
                                                                   misschien ietsjes minder zeer.
 
                                                                                                                                                                      
                                                                                    ©2015, Dorreke
 
                                                                                  Ik laat je gaan
 
 
                                                                   Veel te snel gingen de jaren,
                                                                   veel te snel was ons afscheid daar
                                                                   we hadden nog zoveel plannen
                                                                   maar die vreselijke ziekte rukte ons uit elkaar.
                                                                   Ik laat je dan ook gaan
                                                                   daar waar ik je heb leren kennen
                                                                   maar het gemis van mijn grote liefde
                                                                   dat zal wel nooit gaan wennen.
                                                                   Gelukkig heb ik mijn herinnering nog
                                                                   aan die mooie tijd met jou 
                                                                   en blijf ik in gedachten
                                                                   jouw eigen mooie vrouw.
                                                                   Ik zal je in mijn herinnering
                                                                   immers vaak tegenkomen
                                                                   want die worden door jouw dood
                                                                   mij niet afgenomen.
                                                                   Ik geef jou nu een plekje
                                                                   heel liefdevol heel apart 
                                                                   en ik draag je dagelijks mee
                                                                   in mijn gebroken hart.
 
                                                                                   ©2015, Dorreke
 
 
                                                                                   Vanzelfsprekend
 
                                                                   Het is zo vanzelfsprekend, een pa en een  moe,
                                                                   je denkt niet aan later, aan het wat en het hoe.
                                                                   Het is zo gewoon, dat zij voor je zorgen,
                                                                   tot laat in de avond en vroeg in de morgen.
                                                                   Ze luisteren geduldig, naar al je verhalen,
                                                                   helpen je steevast door diepe dalen.
                                                                   Ze zijn trots op wat jij hebt gepresteerd,
                                                                   ook al doe je dingen verkeerd.
                                                                   Als Opa en Oma, kun je geen betere wensen,
                                                                   het zijn gewoon twee geweldige mensen.
 
                                                                    Het is zo vanzelfsprekend, een pa en een moe,
                                                                    maar dan zijn ze aan hun laatste beetje toe.
                                                                    En opeens zijn ze zo gewoon niet meer,
                                                                    het afscheid doet ontzettend zeer.
                                                                    Dan pas, weet je wat je mist,
                                                                    hoe jij, je vroeger hebt vergist.
                                                                    Vele vragen zijn nog niet gesteld,
                                                                    belangrijke dingen nog niet verteld.
                                                                    Hoe graag je ook nu nog zeggen wou,
                                                                    mam en pap, ik hou van jou.
 
                                                                                                                                                                                
                                                                                      ©2015, Dorreke
 
 
 
                                                                                  Afscheid nemen
                                                                             
                                                                     Afscheid nemen doet vaak pijn
                                                                     vooral afscheid van het leven
                                                                     maar gelukkig zijn de herinneringen
                                                                     aan hem/haar achtergebleven.
                                                                     Wij allen moeten immers
                                                                     ooit afscheid nemen gaan
                                                                     dat is nu eenmaal de cirkel
                                                                     de cirkel van ons bestaan.
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                      ©2015, Dorreke
 
                                                                                                   
 
                                            DAG LIEVE OPA                           
 
                                                                      Wij hadden een Opa die was uniek
                                                                      nooit hoorde je hem klagen bijna nooit was hij ziek
                                                                      Een Opa die altijd belangstelling toonde
                                                                      die wist waar we werkten , wist waar we woonde
                                                                      Een Opa, waar we vol trots naar keken
                                                                      die ons vertelde over zijn kwajongensstreken
                                                                      Een Opa die veel van zijn vrouw heeft gehouden
                                                                      die vroeger in de bouw met stenen sjouwde
                                                                      Een Opa, trots op zijn nageslacht
                                                                      wiens taak op aarde nu is volbracht
                                                                      Een Opa die heel goed wist wat hij wilde
                                                                      die zelfs voor mijn jongens een appeltje schilde
                                                                      Een Opa die, ons allen aanbad
                                                                      wij zijn blij, zo,n Opa te hebben gehad.
                                                                      Opa verlangde naar het einde
                                                                      hij was het leven moe
                                                                      en gaat nu vast glimlachend
                                                                      naar onze Oma toe.
                                                                      Opa bedankt voor wie je was,
                                                                      en wat je voor ons dee
                                                                      wij dragen de herinnering aan jou
                                                                      in onze harten mee.
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                        ©2015, Dorreke
 
 
                                                                                     Stilte
                                                                   
                                                                         In een ogenblik van stilte
                                                                         bij een groot verdriet
                                                                         is het fijn dat er iemand is
                                                                         en hoeven woorden niet.
                                                                         In een ogenblik van stilte
                                                                         vooral na zo'n groot gemis
                                                                         zegt aanwezigheid voldoende
                                                                         voel je echt wat vriendschap is
 
                                                                                                                                                                               
                                                                                           ©2015, Dorreke
 
                                                  
                                              Boeketje bloemen
                                                                                                                              
                                                                                           Dit boeketje bloemen
                                                                           staat symbool voor jouw leven
                                                                           ook jij bloeide heel uitbundig
                                                                           kon mensen aandacht geven.
                                                                           Stond altijd voor een ander klaar
                                                                           wilde er voor iedereen zijn
                                                                           daarom doet dit afscheid
                                                                           ook zo ontzettend pijn.
                                                                           Wij willen je bedanken
                                                                           ook wij hielden van jou
                                                                           en in onze gedachten
                                                                           zul je altijd blijven
                                                                           .......... een fantastische vrouw”.
 
                                                                                                                                                                                            
                                                                                             ©2015, Dorreke
 
 
 
                                                                                               
                                                                                       Gebedje
 
                                                                           Heer, ik wil U vragen
                                                                           uit het diepste van mijn hart
                                                                           houd U a.u.b. voor .........
                                                                           een heel mooi plaatsje apart.
 
                                                                           Heer, dit wil ik U vragen
                                                                           voor iemand heel speciaal
                                                                           die altijd heeft gezorgd
                                                                           voor ons allemaal.
 
                                                                           Heer, ik wil U vragen
                                                                           dan voelen wij ons wat gesust
                                                                           laat haar daarboven vooral, genieten
                                                                           van haar welverdiende rust.
 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                             ©2015, Dorreke
 
 
 
                                                                                                     
                                                Bloemenkind
                                                                      
                                                                            Je was als een bloem in de wind
                                                                            sterk maar toch o zo teer
                                                                            voor iedereen een lust om te zien
                                                                            maar nu ben je er niet meer.
                                                                            Helaas ging jouw bloem te vroeg verwelken
                                                                            en ging de zon een beetje onder
                                                                            er hangen nu tranen aan bladeren
                                                                            het voelt zo koud, nu zonder.
                                                                            Toch blijft jouw bloem in vele harten
                                                                            nog eeuwenlang bestaan
                                                                            en zal de liefde die je gaf
                                                                            nooit verloren gaan.
 
                                                                            ©2015, Dorreke
 

 

                                                                                              Onschatbare waarde

                                                                            Soms zijn er tijden in iemands leven
                                                                            dat niets je wordt bespaard
                                                                            maar gelukkig worden dierbare herinneringen
                                                                            altijd in je hart bewaard.
                                                                            Dat zijn van die mooie momenten
                                                                            met iemand waar je veel om geeft
                                                                            die je in je gedachten
                                                                            dan steeds weer opnieuw beleefd.
                                                                            Ook al is diegene
                                                                            al weg van deze aarde
                                                                            de herinneringen aan hem of haar
                                                                            zijn van onschatbare waarde.

                                                                                                                                                                             

                                                                                               ©2015, Dorreke
 

 

 

 

                                                                                                      Wie ben ik?  Mijn advies aan jou    Thema gedichten     

                                                                            Een arm om je schouder    Dorreke,s humor     Onze vakanties 

                                                                           Onze tuin   Fotogedichten     Vroeger  Dierbare herinneringen   

                                                                             Mijn vogels    Mijn blunders  Mijn frutsels    Mijn animatie frutsels                                                  

                                                                            Bundels     Gastenboek    Links